Hulp nodig? +32 54 32 67 53

Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Flokk nv – Neerveldstraat 109 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe – BTW nummer: 0472 195 505.

2. Draagwijdte
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de BMA Webshop www.bma-shop.be.  Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

3. Wijziging voorwaarden
BMA Ergonomics be nv kan ten allen tijde deze verkoopsvoorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld. Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. BMA Ergonomics be nv is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst.

5. Totstandkoming internetverkoop
Een webshopbestelling kan enkel worden geplaatst via www.bma-shop.be. De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

BMA Ergonomics be nv behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
Bij overmacht


6. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Er zijn geen bijkomende leverings- en/of administratieve kosten voor zover het leveringen binnen België betreft. Voor leveringen in Nederalnd, Luxemburg of Frankrijk worden er transportkosten berekend zoals ze bij het plaatsen  van de bestelling zullen worden meegegeven.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

7. Betaling van een bestelling
De klant kan zijn bestelling betalen via de betaalkaarten MisterCash, Visa, Mastercard, Maestro en Ideal, of via overschrijving. Bij betaling via overschrijving  worden de artikelen verstuurd na ontvangst van de betaling op onze rekening.

8. Levering van een bestelling
De klant wordt geïnformeerd over de leveringsdatum. Bestellingen worden op de afgesproken datum geleverd  op het opgegeven adres.

9. Garantie

Behoudens andersluidend beding geven wij een waarborg van 10 jaar op de volledige kantoorstoel met inbegrip van de stoffering, en 3 jaar op de 24/7-stoelen.

10. Klantendienst
De klantendienst voor verkoop over webshop is bereikbaar:

Tijdens de kantooruren op het nummer 054/32 67 53
Tijdens de kantooruren via de live chat functie
Via het contactformulier of via mail aan info-be@flokk.com

11. Privacy
De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12. Toepasselijk recht
Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Alle vorderingen die er uit voortvloeien en alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.