Hulp nodig? +32 54 32 67 53

Privacy statement en disclaimer

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie, diensten en producten die worden aangeboden op deze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BMA Ergonomics be n.v.

Alle rechten, waaronder de auteursrechten op teksten, beelden en videomateriaal op www.bma-shop.be, zijn van BMA Ergonomics be n.v. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BMA Ergonomics be n.v. informatie (teksten, beelden, videomateriaal en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte media te verspreiden. Linken en refereren naar materiaal op www.bma-shop.be is wel toegestaan.

Gebruik van deze webshop

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. www.bma-shop.be wordt in België beheerd en onderhouden. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door BMA Ergonomics be n.v. zo goed mogelijk op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit bekeken. BMA Ergonomics be n.v. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. BMA Ergonomics be n.v. aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy

BMA Ergonomics be n.v. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming en uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze (onderstaande) privacy statement.

Uitsluiting aansprakelijkheid

BMA Ergonomics be n.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt BMA Ergonomics be n.v. geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan BMA Ergonomics be n.v. wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het management en medewerkers van BMA Ergonomics be n.v.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Belgische publiek en worden beheerst door Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

BMA Ergonomics be n.v. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy Statement

BMA Ergonomics be n.v. respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.bma-shop.be. Hieronder wordt de Privacy Statement uiteengezet. BMA Ergonomics be n.v. raadt u aan om deze aandachtig door te nemen.

Gegevens die door BMA Ergonomics be n.v. verzameld en verwerkt worden zijn: Uw aanhef, naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer. Wij vragen u om deze persoonsgegevens te verstrekken om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens zijn voldoende om gerichte informatie te ontvangen over de producten en/of dienstverlening van BMA Ergonomics be n.v.

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden

BMA Ergonomics be n.v. gebruikt de informatie over u om haar website beter op uw wensen en behoeftes af te stemmen. Informatie van u die wordt gegenereerd via het webanalyse programma Google Analytics wordt gebruikt voor het opstellen van gebruikersstatistieken.

Gebruik door derden

BMA Ergonomics be n.v. zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling. BMA Ergonomics be n.v. behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van BMA Ergonomics be n.v., bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens. Als u wilt weten welke gegevens BMA Ergonomics be n.v. over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek mailen naar info-be@flokk.com.

Welke rechten hebt u? U hebt het recht BMA Ergonomics be n.v. te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Vervolgens kunt u BMA Ergonomics be n.v. verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Indien BMA Ergonomics be n.v. mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken? Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van BMA Ergonomics be n.v. dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te versturen naar info-be@flokk.com.


Cookies

Deze webshop kan gebruik maken van cookies om de werking te verbeteren en u beter van dienst te zijn. Wenst u dit niet? Dan kan u dit uitschakelen in uw browser onder de privacy instellingen.